Thông báo v/v học tập sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2013

02/02/2013 14:18
Khoa Công nghệ thông tin thông báo về lịch học của tất cả các lớp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2013.
Tags: thông báo, 2013,

Lịch học các lớp bắt đầu từ sáng thứ 2 ngày 18/02/2013.

Yêu cầu tất cả các sinh viên thực hiện theo đúng lịch học.

(10518 lần xem)