Thông báo v/v điều chỉnh một số lớp tín chỉ cho học kỳ II năm học 2012-2013 (TB số 5)

19/02/2013 09:56
Căn cứ kế hoạch học kì đã công bố và số lượng các SV còn khả năng đăng kí các tín chỉ.
Tags: 2013, thông báo, CTMS,

Khoa CNTT thông báo:

Mở thời hạn đăng kí từ 14:00 19/02 đến 14:00 20/02 cho các lớp tín chỉ dành cho đối tượng SV 1210A để tạo điều kiện cho các SV chưa đăng kí tín chỉ nào hoặc chưa đăng kí đủ có thể đăng kí bổ sung (nhưng không thể thay đổi đăng kí).

(12798 lần xem)