Thông báo v/v triển khai kế hoạch Kiểm tra tiếng Anh & định hướng nghề nghiệp cho SV Khóa 2010-2014 (0010B)

28/03/2013 08:17
Thông báo v/v triển khai kế hoạch Kiểm tra tiếng Anh & định hướng nghề nghiệp cho SV Khóa 2010-2014 (0010B) Thực hiện chủ trương của Viện vv kiểm tra trình độ tiếng Anh nhằm định hướng sinh viên học để đạt chuẩn B1 theo yêu cầu đầu ra của Bộ GDĐT và định hướng nghề nghiệp cho SV.

BCN Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến tất cả sinh viên khóa 0010B về buổi triển khai kế hoạch như sau:

Thời gian: 16h30, Thứ 2, 1/4/2013 
Địa điểm:  P51+P52 - CS2 khoa CNTT
 

Nội dung: Chủ trương của Bộ GDĐT, nhà trường v/v kiểm tra Tiếng Anh (chuẩn đầu ra B1) và kế hoạch phân luồng đào tạo theo định hướng nghề nghiệp của khoa đối với tất cả sinh viên khóa 0010B.

Chú ý: Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ để nắm được chính xác kế hoạch triển khai của nhà trường. 

(27606 lần xem)