Công ty Harvey Nash Vietnam tổ chức hội thảo hướng nghiệp dành cho SV FITHOU

19/04/2013 16:41
Havey Nash Việt Nam tổ chức hội thảo hướng nghiệp và tuyển dụng trực tiếp dành cho sinh viên khoa CNTT.

Thời gian: 14:00 ngày 22/04/2013
Địa điểm: P52, CS2 - khoa CNTT

Sinh viên đến tham dự hội thảo có nhu cầu xin việc nên mang theo CV viết bằng tiếng Anh và nộp lại cho đại diện công ty. Công ty sẽ trực tiếp liên hệ với sinh viên nếu có vị trí công việc phù hợp.

Dưới đây là một số thông tin sơ lược về hội thảo:

1. Người chia sẻ: Ms Nguyen Thi Xuan Thuy, ESS Manager, Harvey Nash, Hanoi Office

2. Nội dung chính:

Giới thiệu sơ lược về tập đoàn Harvey Nash và Harvey Nash Vietnam

Giới thiệu vể dịch vụ Executive Search & HR service và quy trình tuyển dụng tại Harvey Nash

Xu hướng tuyển dụng nhân sự CNTT hiện nay

  Chia sẻ những yếu kém, hạn chế của ứng viên CNTT khi tham gia ứng tuyển

Cơ hội dành cho sinh viên đã và sắp tốt nghiệp ngành CNTT- Viện ĐH Mở

  Q&A

Hiện nay công ty   Harvey Nash Vietnam đang tuyển các vị trí công việc sau đây:

1)     70 IT Supports (Japanese/Chinese/Korean/Germany/Italian/French/Spanish/Russian speaking) (URGENT) ($500-$1000): http://siva-vn.jobstreet.com/_ads/vn/jobs/2013/4/default/30/12931.htm?5164126

 
2)     30 IT Supports (Data Protector) (URGENT) ($500-$1000): http://siva-vn.jobstreet.com/_ads/vn/jobs/2013/4/default/30/12938.htm?5165716
 

3)     10 IT Support Leaders (HP/IBM software solution) (URGENT) ($800-$1500): http://siva-vn.jobstreet.com/_ads/vn/jobs/2013/4/default/30/12941.htm?51794

 

 

 

(22799 lần xem)