Chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Công nghệ Hoa Nam - Trung Quốc

24/04/2013 10:41
Nhằm tăng cường quan hệ quốc tế, Khoa CNTT sẽ tổ chức tiếp và giới thiệu với SV về chương trình trao đổi SV với Trường ĐH Công nghệ Hoa Nam - Trung Quốc.

 

Thời gian: 15h00, ngày 25/4/2013
Địa điểm: P51, CS2.
Thành phần: 
    - Đại biểu đến từ Trường ĐH CN Hoa Nam, TQ.
    - BCN Khoa, cán bộ, giảng viên Khoa CNTT.
    - Sinh viên Khóa 2011 & 2012.
Nội dung: Giới thiệu chương trình trao đổi SV, đặc biệt hoạt động hè 
               và lồng ghép kế hoạch đào tạo thực tập chuyên đề cho SV.
(13389 lần xem)