Khoa CNTT tuyển sinh hệ Liên thông chính qui năm 2011

29/07/2011 16:23
Khoa CNTT liên tục nhận hồ sơ tuyển sinh hệ Hoàn chỉnh kiến thức Đại học (Liên thông)
Tags:

 

Khoa CNTT liên tục tuyển sinh hệ Liên thông chính qui:
 1. Trung cấp - Đại học:
    Ngành Công nghệ thông tin.

    Thời gian đào tạo 3,5 năm (7 học kỳ)

    Môn thi tuyển sinh: Toán; Tiếng Anh; Tin học đại cương.

    Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.   

2. Cao đẳng - Đại học:

    Ngành Công nghệ thông tin.

    Thời gian đào tạo 1,5 năm (3 học kỳ)

    Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp.

    Môn thi tuyển sinh: Cơ sở lập trình; Toán rời rạc.

 

Thời hạn nộp hồ sơ: từ nay đến 31 tháng 08 năm 2011.

Dự kiến thời gian thi: Giữa tháng 10 năm 2011.

Khoa có tổ chức ôn tập kiến thức cho thí sinh.

Hồ sơ mua và nộp tại Cơ sở 2 khoa CNTT - 96 Định Công - Hà Nội.
Đường dây tư vấn, hướng dẫn các thủ tục tuyển sinh: 04 36616366 (gặp cô Tuyết, trong giờ hành chính)

(3952 lần xem)