Thông báo tuyển sinh các lớp ôn tập kiến thức

10/05/2013 01:50
Thông báo tuyển sinh các lớp ôn tập kiến thức Để hỗ trợ cho các sinh viên năm cuối và các sinh viên khóa trước đăng ký thi tốt nghiệp có điều kiện củng cố kiến thức của mình Trung tâm HN&HTSV thông báo tuyển sinh các lớp ôn tập kiến thức
Tags: Tuyển sinh,

Để hỗ trợ cho các sinh viên năm cuối và các sinh viên khóa trước đăng ký thi tốt nghiệp có điều kiện củng cố kiến thức của mình Trung tâm HN&HTSV thông báo tuyển sinh các lớp ôn tập kiến thức. Danh sách các lớp học dự kiến gồm như sau:

 

1.     Phân tích thiết kế hệ thống

(thời lượng 4 buổi x 5 tiết)

2.     VB.NET

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

3.     Toán rời rạc

(thời lượng 4 buổi x 5 tiết)

4.     Java

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

5.     Cơ sở dữ liệu

(thời lượng 4 buổi x 5 tiết)

6.     ASP

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

7.     ASP.NET

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

8.     Visual Basic 6.0

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

9.     C/C++

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

 

 

 

Thời gian đăng ký từ ngày: 09/05/2013 đến hết ngày 18/05/2013.

 

Lịch học dự kiến bắt đầu từ tuần 13/5/2013 (sẽ có chi tiết sau khi sinh viên đăng ký)

Sinh viên đăng ký trực tiếp dưới Trung tâm Hướng nghiệp vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Chi tiết xin liên hệ  ĐT: 04.36616366,

Hoặc email: ssvc.fithou@gmail.com

Trung tâm xin Trân trọng cảm ơn

 

 

 

1.     Phân tích thiết kế hệ thống

(thời lượng 4 buổi x 5 tiết)

2.     VB.NET

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

3.     Toán rời rạc

(thời lượng 4 buổi x 5 tiết)

4.     Java

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

5.     Cơ sở dữ liệu

(thời lượng 4 buổi x 5 tiết)

6.     ASP

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

7.     ASP.NET

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

8.     Visual Basic 6.0

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

9.     C/C++

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

 

 

 

Thời gian đăng ký từ ngày: 09/05/2013 đến hết ngày 18/05/2013.

 

Lịch học dự kiến bắt đầu từ tuần 13/5/2013 (sẽ có chi tiết sau khi sinh viên đăng ký)

Sinh viên đăng ký trực tiếp dưới Trung tâm Hướng nghiệp vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Chi tiết xin liên hệ  ĐT: 04.36616366,

Hoặc email: ssvc.fithou@gmail.com

Trung tâm xin Trân trọng cảm ơn

 

 

 

1.     Phân tích thiết kế hệ thống

(thời lượng 4 buổi x 5 tiết)

2.     VB.NET

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

3.     Toán rời rạc

(thời lượng 4 buổi x 5 tiết)

4.     Java

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

5.     Cơ sở dữ liệu

(thời lượng 4 buổi x 5 tiết)

6.     ASP

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

7.     ASP.NET

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

8.     Visual Basic 6.0

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

9.     C/C++

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

 

 

 

Thời gian đăng ký từ ngày: 09/05/2013 đến hết ngày 18/05/2013.

 

Lịch học dự kiến bắt đầu từ tuần 13/5/2013 (sẽ có chi tiết sau khi sinh viên đăng ký)

Sinh viên đăng ký trực tiếp dưới Trung tâm Hướng nghiệp vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Chi tiết xin liên hệ  ĐT: 04.36616366,

Hoặc email: ssvc.fithou@gmail.com

Trung tâm xin Trân trọng cảm ơn

 

 

 

1.     Phân tích thiết kế hệ thống

(thời lượng 4 buổi x 5 tiết)

2.     VB.NET

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

3.     Toán rời rạc

(thời lượng 4 buổi x 5 tiết)

4.     Java

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

5.     Cơ sở dữ liệu

(thời lượng 4 buổi x 5 tiết)

6.     ASP

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

7.     ASP.NET

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

8.     Visual Basic 6.0

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

9.     C/C++

(thời lượng 6 buổi x 5 tiết)

 

 

Thời gian đăng ký từ ngày: 09/05/2013 đến hết ngày 18/05/2013.

 

Lịch học dự kiến bắt đầu từ tuần 13/5/2013 (sẽ có chi tiết sau khi sinh viên đăng ký)

Sinh viên đăng ký trực tiếp dưới Trung tâm Hướng nghiệp vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Chi tiết xin liên hệ  ĐT: 04.36616366,

Hoặc email: ssvc.fithou@gmail.com

Trung tâm xin Trân trọng cảm ơn

(8251 lần xem)