Lịch học các lớp ôn tập

16/05/2013 15:11
Lịch học các lớp ôn tập
Tags:

Trung tâm HN & HTSV xin gửi tới các bạn lịch học các lớp ôn tập theo khung thời gian trên. Một số lớp hiện tại chưa đủ số lượng sinh viên đăng ký. Khi đủ số lượng sẽ có lịch học cập nhật tiếp theo. Ghi chú: Lịch học có thể thay đổi, các bạn nên theo dõi thường xuyên trên trang chủ: http://fithou.edu.vn để cập nhật lịch học.

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    
TRUNG TÂM HN & HTSV      
 
       
LỊCH ÔN TẬP BỔ TÚC KIẾN THỨC CÁC MÔN TỐT NGHIỆP  
    (Toán rời rạc, PTTKHT, CSDL)    
STT Tên môn Thời gian Ghi chú  
HỆ ĐẠI HỌC  
1 Toán rời rạc 21/5: 8h phòng P.51
22/5: 13h phòng P.51
24/5: 8h00 phòng P.51
28/5: 8h00 phòng P.51
30/5: 8h00 phòng P.51
   
2 PTTK HT 22/5: 8h00' phòng P.51
23/5: 8h00 phòng P.51
6/6:  8h00' phòng P.51
7/6:  8h00' phòng P.51
   
HỆ CAO ĐẲNG  
1 Cơ sở dữ liệu 20/5: 8h00 phòng P.21
21/5: 8h00 phòng P.21
23/5: 8h00 phòng P.21
24/5: 8h00 phòng P.21
   
         
    Hà nội, ngày  15 tháng 05 năm 2013  
                                            TRUNG TÂM HN & HTSV  
         
         
(6216 lần xem)