Lịch thi tốt nghiệp tháng 5/2013 các lớp Hoàn chỉnh kiến thức (Hà Nội)

23/05/2013 13:48
Khoa CNTT thông báo lịch thi tốt nghiệp Đại học bậc Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngày 25/05/2013 như sau

Danh sách các phòng thi xem trong file đính kèm

(44754 lần xem)