Thông báo v/v điều chỉnh một số lớp tín chỉ cho học kỳ III năm học 2012-2013

06/07/2013 10:17
Thông báo v/v điều chỉnh một số lớp tín chỉ cho học kỳ III năm học 2012-2013 Căn cứ kết quả đăng ký vào các lớp tín chỉ học kì III năm học 2012-2013, khoa CNTT thông báo
Tags: thông báo, 2013,

Huỷ các lớp tín chỉ sau do không đạt số lượng đăng ký tối thiểu:

  1. Môn Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu: AAW5112013.3, AAW5112013.2
  2. Môn Thiết kế đồ hoạ: AAG4042013.1, AAG4042013.2, AAG4042013.3, AAG4042013.4, AAG4042013.5, AAG4042013.6
  3. Môn Tiếng Anh cơ bản 2: MHN2122013.2, MHN2122013.3, MHN2122013.4, MHN2122013.5
  4. Môn Giải tích 1: AAB1082013.1, AAB1082013.2
  5. Môn Cơ sở lập trình: AAB2042013.2, AAB2042013.5
  6. Môn Cơ sở dữ liệu: AAB4022013.2, AAB4022013.4
  7. Môn Cấu trúc dữ liệu & giải thuật: AAB4012013.4, AAB4012013.6
(40774 lần xem)