Khoa CNTT tổ chức Hội thảo "Phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo tín chỉ"

09/08/2013 10:37
Khoa CNTT tổ chức Hội thảo "Phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo tín chỉ" Được sự đồng ý của Viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội, nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy cho các giảng viên cơ hữu của khoa CNTT và các khoa khác trong Viện ĐH Mở HN
Tags: tín chỉ, CTMS,

Ngày 11/08/2013, Hội thảo "Phương pháp giảng dạy tích cực trong Đào tạo tín chỉ" sẽ được tổ chức tại CS2 khoa CNTT.
Đối tượng tham dự hội thảo này là các giảng viên cơ hữu của Viện ĐH Mở Hà Nội. Tại đây, các báo cáo viên sẽ trao đổi những kinh nghiệm, những phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy cho các giảng viên, từ đó giúp nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo trong khoa CNTT cũng như các khoa khác trong Viện ĐH Mở HN.

(16620 lần xem)