Một số nâng cấp trên trang đăng ký tín chỉ của hệ thống CTMS

22/08/2013 12:40
Một số nâng cấp trên trang đăng ký tín chỉ của hệ thống CTMS Trung tâm Công nghệ và Dịch vụ trực tuyến (OTSC) thông báo quy định đăng ký tín chỉ mới như sau:
Tags: CTMS, otsc, thông báo,

Để giảm tải cho hệ thống trong thời gian đăng ký tín chỉ, tránh việc sinh viên mở nhiều tab, dùng nhiều trình duyệt hoặc ấn F5 làm cho hệ thống trở nên quá tải, làm chậm thời gian đăng ký tín chỉ của các sinh viên khác.

Từ 20/08/2013, mỗi sinh viên đăng ký tín chỉ trên hệ thống http://student.fithou.net.vn sẽ lần lượt được phục vụ trong từng phiên có thời gian 15 phút. Trong thời gian này, nếu cùng một sinh viên tiếp tục gửi yêu cầu (refresh, mở tab mới, mở trình duyệt mới, đăng nhập trên nhiều máy, ..) đến trang Đăng ký tín chỉ thì hệ thống sẽ từ chối và đưa ra thông báo chờ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và nâng cấp hệ thống CTMS để phục vụ ngày một tốt hơn!

(32242 lần xem)