Thông báo Lịch họp lớp triển khai các lớp Chuyên đề ngành năm học 2011-2013

30/09/2013 09:55
Triển khai kế hoạch năm học đã công bố, khoa CNTT thông báo lịch họp các lớp 0011B, 0711B để triển khai Chuyên đề ngành như sau:

Thời gian: 18:00 ngày 01/10/2013

Lớp Phòng Thi GV phụ trách  GV chuyên môn
11B1 B42 BTL Nguyễn Thị Quỳnh Như Dương Thăng Long
11B2 B52 BTL Trịnh Thị Xuân Thái Thanh Tùng
11B3 B52 BTL Trịnh Thị Xuân Lê Hữu Dũng
11B4 B51 BTL Nguyễn Thùy Linh Phạm Công Hòa
11B5 B43 BTL Nguyễn Thị Tâm Trương Công Đoàn
11B6 B44 BTL Nguyễn Thành Huy Mai Thúy Hà
711B1-2 B51 BTL Nguyễn Thùy Linh Trần Duy Hùng
(22719 lần xem)