Khoa CNTT – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo tuyển sinh song song hai văn bằng.

17/12/2013 21:18
Căn cứ Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-ĐHM-ĐT ngày 20 tháng 08 năm 2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội.

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tuyển sinh:

1. Ngành học:

1.     Kế toán

2.     Quản trị Kinh doanh

3.     Luật Kinh tế

4.     Tiếng Anh

2. Đối tượng: Sinh viên năm thứ nhất, thứ hai và thứ ba.

3. Điều kiện:Điểm TB học tập học kỳ I năm học 2013-2014 từ 6,0 trở lên.

4. Thời gian học:         Sắp xếp phù hợp theo thời gian của ngành học chính và ngành học thứ 2.

5. Địa điểm học:Cơ sở II – Khoa Công nghệ Thông Tin – 96 Định Công – Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội

6. Học phí: Theo quy định của Viện Đại học Mở Hà Nội theo từng ngành học.

7. Hình thức đăng ký khóa học: Điền vào mẫu đơn có sẵn và nộp đơn tại văn phòng Khoa Cơ sở II – 96 Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0945.131.784 (Thầy Hiểu). Thời gian nhận đơn từ 23/12/2013 đến hết ngày 27/12/2013.

 

                                                             Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

                                                                       P. CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                        TS. Dương Thăng Long

(29032 lần xem)