QĐ duyệt danh mục đề tài NCKH của sv năm 2014 và QĐ công nhận hoàn thành Tuần sinh hoạt CDHS-SV năm hoc 2012-2013

01/01/2014 08:05
Quyết định duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên năm 2014 cùng với quyết định công nhận hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân HS-SV năm học 2012-2013.

Dưới đây là Quyết định duyệt danh mục đề tài nguyên cứu khoa học của sinh viên năm 2014 và Quyết định công nhận hoàn thànhTuần sinh hoạt CDHS-SV năm học 2012-2013
Xem chi tiết

(25343 lần xem)