Thông báo v/v triển khai kế hoạch học tập GDQP và thu học phí học GDQP.

08/01/2014 13:38
Khoa CNTT thông báo triển khai kế hoạch học tập GDQP và thu học phí học GDQP, cụ thể như sau:

 - Thời gian học: từ 10/2/2014 đến 9/3/2014.

 - Đối tượng học: sinh viên khóa 2013.

 - Địa điểm học tập: Trung tâm GDQP Hà Nội 2, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, Thị trấn Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

1.       Thu học phí học GDQP (8 tín chỉ) và GDTC (1 tín chỉ): tổng mức thu 9TC x 148.000đ/TC = 1.332.000 (Một triệu ba trăm ba mươi hai nghìn đồng).

2.       Các khoản phí thu hộ khi SV tham gia học tập GDQP gồm:

a.       Tiền vận chuyển: 140.000đ/SV (xe ô tô đưa đón từ Trường đến địa điểm học tập).

b.      Tiền làm chứng chỉ GDQP: 25.000/SV.

c.        Tiền chụp ảnh: 10.000/SV.

d.      Tiền làm thẻ học GDQP: 10.000/SV.

e.        Tiền bảo quản quân trang cuối khóa (dùng để giặt quân phục, hấp quần áo quân phục, chăn chiếu, màn): 30.000/SV.

3.       Các đồ dùng và tiền sinh hoạt cá nhân SV cần chuẩn bị:

a.       Đồ dùng sinh hoạt cá nhân: chăn đắp, bút, vở để học tập.

b.      Trung tâm GDQP Hà Nội 2 cho mỗi SV mượn 02 bộ quân phục, 01 mũ, 01 chiếu, 50% chăn chiên và màn cá nhân, 02 SV/01 bộ giáo trình GDQP-AN.

c.       Tiền ăn, tiền điện nước, tiền thi lại từng học phần (nếu có),...

SV nộp các khoản thu (1) & (2) tại Cơ sở 2, thời gian thu: thứ 6 ngày 10/01/2014 (buổi sáng: 9h00-11h00, chiều: 13h30-14h30).  

Đề nghị SV thực hiện đúng & đầy đủ các nội dung trên để được đảm bảo quyền lợi trong các hoạt động học tập & rèn luyện.

(35306 lần xem)