Thông báo v/v Thu học phí học kỳ 2 (lần 2) năm học 2013-2014

20/02/2014 11:45
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu học phí học kỳ 2 (Lần 2) năm học 2013-2014 như sau:

 

- Đối tượng:

+ Hệ Đại học Chính quy                                                             

+ Hệ Cao đẳng

- Các khoản thu:

+ Học phí: Khóa 2010, 2011, 2012

+ Học phí môn GDTC: Khóa 2011

* Hệ Đại học:5 tín chỉ            * Hệ Cao đẳng:4 tín chỉ

- Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân

- Thời gian:

TT LỚP NGÀY THU THỜI GIAN MỨC THU
1 Khóa 2011 26/2/2014 13g00-16g00 148.000Đ/1 tín chỉ
2 Khóa 2012 27/2/2014 13g00-16g00 148.000Đ/1 tín chỉ
3 711B1, 711B2 26/2/2014 13g00-16g00 127.000Đ/1 tín chỉ
4 Khóa 2010 27/2/2014 13g00-16g00 2.825.000đ/kỳ

 

Xem chi tiết tại: tệp tin đính kèm

(12725 lần xem)