Thông báo v/v Tổ chức đối thoại giữa ban lãnh đạo Viện ĐH Mở HN với sinh viên năm học 2013 - 2014

14/03/2014 14:22
Thực hiện kế hoạch của Viện ĐH Mở về việc tổ chức đối thoại sinh viên năm học 2013 – 2014

Với mục đích tạo kênh thông tin, diễn đàn giữa Viện và sinh viên, giúp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của sinh viên, ban chủ nhiệm Khoa sẽ tổ chức đối thoại 2 cấp như sau:

  1. Trước 03/04/2014, các lớp đăng ký lịch đối thoại với đ/c Nhân (Văn phòng khoa CS2) và tổ chức Đối thoại Cấp Chi Đoàn/lớp/nhóm lớp (theo GVCN)
  2. Cấp khoa: Gồm Ban cán sự các lớp, Ban chấp hành Liên Chi Đoàn TN, Liên chi Hội SV (Theo lịch chung)

  Nội dung kế hoạch tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo Viện với sinh viên và mẫu biên bản họp đối thoại sinh viên có thể xem chi tiết tại đây

(20535 lần xem)