Thông báo v/v Thi khảo sát năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ Chính quy năm 2014

04/04/2014 09:21
Thực hiện Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2012- 2020, Viện Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn triển khai khảo sát năng lực Ngoại Ngữcủa học viên, sinh viên hệ chính quy năm 2014 như sau:

 

  1. Thời gian khảo sát: 19,20/04/2014
  2. Địa điểm khảo sát: Cơ sở 2 các Khoa
  3. Sinh viên đăng ký danh sách tổng hợp về Khoa và gửi cho phòng Đào tạo  ngày 04/04/2014
  4. Các sinh viên không đăng ký tham dự thi khảo sát có thể nộp chứng chỉ ngoại ngữ còn giá trị sử dụng cho Khoa trước ngày 13/04/2014.
  5. Kế hoạch chi tiết (văn bản đính kèm)
(16726 lần xem)