Thông báo lịch thi khảo sát năng lực tiếng Anh năm 2014

16/04/2014 20:36
Lịch thi khảo sát năng lực tiếng Anh năm 2014

   Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thi khảo sát năng lực tiếng Anh bậc đại học Chính quy năm 2014 như sau:

  Ghi chú:

     - Đối với kỹ năng nghe các khoa chuẩn bị đài hoặc máy tính đủ theo số lượng phòng thi.

    - Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh vào phòng thi.

   - Nhóm 1: sinh viên có số thứ tự từ 1 đến 15 trong danh sách phòng thi.

  - Nhóm 2: sinh viên có thứ tự 16 đến hết phòng thi.

  Sau đây là danh sách sinh viên dự thi khảo sát năng lực tiếng Anh khoa Công nghệ thông tin  (văn bản đính kèm)

(25221 lần xem)