Giới thiệu và tuyển sinh lớp học song song 2 văn bằng CNTT & Kế toán

08/09/2011 14:09
Giới thiệu và tuyển sinh lớp học song song 2 văn bằng CNTT & Kế toán Học song song 2 văn bằng là hình thức học được qui định trong Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT. Hình thức học này giúp những sinh viên có năng lực có thể tích lũy nhiều văn bằng trong cùng khoảng thời gian học ĐH.
Tags:

 

Căn cứ qui chế ban hành theo quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT, khoa Công nghệ Thông Tin phối hợp với Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh mở 01 lớp học song song 2 văn bằng ngành Kế toán – Hệ Chính quy cho sinh viên khoa CNTT có điểm trung bình học tập từ 7.0 trở lên (hiện khoa đã thống kê danh sách sinh viên kèm theo)

Thời gian học: 5 học kỳ

Địa điểm học: Cơ sở II – Khoa Công nghệ Thông tin.

 

Khoa CNTT xin thông báo và mời các sinh viên quan tâm tới dự cuộc họp giới thiệu kế hoạch tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, kế hoạch học tập vào 14g00 ngày 11/9/2011 tại Cơ sở II – 96 Định Công - Hà Nội.

(7331 lần xem)