Hội nghị khoa học sinh viên khoa CNTT năm 2014.

19/05/2014 08:55
Khoa CNTT thông báo tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên Khoa CNTT năm 2014.
Tags: thông báo, NCKH,

Thời gian: 09h00 ngày 28/5/2014

Địa điểm: phòng P52 - CS2 khoa CNTT

Tại hội nghị này, sinh viên khoa CNTT sẽ báo cáo các đề tài nghiên cứu trong năm 2013-2014 (xem danh sách)

(26940 lần xem)