Thông báo Seminar cấp Khoa cho phát triển kỹ năng nghề

28/06/2014 16:46
Để giúp cho SV năm cuối có nhận thức và tăng kỹ năng nghề, Khoa CNTT tổ chức SEMINAR về vấn đề này với thông tin cụ thể như sau:

Chủ đề: Kỹ năng nghề và chuyên môn cho vị trí làm việc phát triển ứng dụng trên điện thoại di động.

  - Thời gian: 18h00, ngày 1/7/2014
  - Địa điểm: P51 - CS2 - Khoa CNTT 
  - Thành phần:
      +) Báo cáo viên: cựu SV (0004B, 0007B,...)
      +) Khách mời: các Thầy/Cô cơ hữu trong Khoa
      +) Đại biểu dự: SV năm cuối (0011B), không hạn chế thành phần
(30038 lần xem)