Hội thảo Tìm hiểu và Ứng dụng một số vấn đề trong Công nghệ Phần mềm

25/07/2014 14:48
Hội thảo Tìm hiểu và Ứng dụng một số vấn đề trong Công nghệ Phần mềm Nhằm phổ biến kiến thức, củng cố chuyên môn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trong khuôn khổ Chuyên đề Chuyên ngành đang triển khai tại khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN

Bộ môn Công nghệ Web - Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN tổ chức

Hội thảo Tìm hiểu và Ứng dụng một số vấn đề trong Công nghệ Phần mềm  

Thời gian: các ngày 28, 30, 31/07 (17:30: đăng ký đại biểu, 18:00: bắt đầu hội thảo)

Tại: P51 - CS2

Nội dung hội thảo tập trung vào một số vấn đề sau:

 1. Qui trình phát triển hệ thống phần mềm
 2. Kiến trúc phần mềm
 3. Một số nghiệp vụ tiêu biểu trong các hệ thống trực tuyến và giải pháp
 4. Một số vấn đề trong Kiểm thử phần mềm
 5. Một số vấn đề về SEO và Thiết kế

Chi tiết

28/07/2014

 1. Agile Development Process và một số qui trình phát triển phần mềm khác
 2. Kiến trúc phần mềm NTiers

30/07/2014

 1. Kiến trúc phần mềm MVC
 2. Các khái niệm cơ bản trong Kiểm thử phần mềm
 3. Một số công cụ hỗ trợ kiểm thử, làm việc nhóm và quản trị dự án
 4. Kiểm thử bảo mật ứng dụng web

06/08/2014 13:00

 1. Kiểm thử bảo mật ứng dụng web
 2. Nghiệp vụ tiêu biểu trong bài toán "Ứng dụng mã hoá dữ liệu trong trao đổi thông tin"
 3. SEO: Tổng quan về SEO và kĩ thuật SEO On-Page
 4. Nghiệp vụ tiêu biểu trong bài toán "Xây dựng kho ngữ liệu thô từ Internet"
 5. Nghiệp vụ tiêu biểu trong bài toán "Quản lý điểm sinh viên"
 6. Nghiệp vụ tiêu biểu trong bài toán "Quản lý điểm học sinh THCS"

Báo cáo viên là một số sinh viên thuộc các lớp Chuyên đề Chuyên ngành (Web) có đăng kí, được hướng dẫn và được duyệt bởi GV thuộc bộ môn.

Chủ toạ Hội thảo: do Bộ môn phụ trách

Bộ môn Công nghệ Web xin trân trọng thông báo và kính mời các thầy cô giáo, các em sinh viên, cựu sinh viên tham dự hội thảo.

Sinh viên đang không học các lớp Chuyên đề Chuyên ngành Web và các cựu sinh viên quan tâm xin vui lòng đăng ký tham dự tại đây

(47212 lần xem)