Thông báo trả thẻ BHYT + Nộp hồ sơ miễn giảm học phí

15/10/2014 13:44
Khoa CNTT thông báo trả thẻ BHYT và nộp hồ sơ miễn giảm học phí năm 2014:
Tags: BHYT, thông báo,
  1. Khoa đã nhận được thẻ BHYT năm học 2014-2015, cán bộ các lớp nhanh chóng đến Văn phòng Khoa (CS2) nhận thẻ kèm danh sách để trả cho sinh viên lớp mình trước 22/10/2014.
    Quá thời hạn trên, sinh viên tự đến Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ sinh viên - Viện Đại học Mở Hà Nội để lấy.
  2. Khoa thông báo các sinh viên khóa 1410A thuộc diện ưu đãi nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn, còn đối với sinh viên đã được nhà trường công nhận miễn giảm học phí năm học 2013-2014 thì chỉ cần nộp đơn xin hưởng chế độ ưu đãi có chữ ký của Giáo vụ Khoa.
(27413 lần xem)