OTSC đưa hệ thống ORS – khuyến nghị cho người dùng các ứng dụng trực tuyến vào sử dụng trên CTMS

02/11/2014 01:13
OTSC đưa hệ thống ORS – khuyến nghị cho người dùng các ứng dụng trực tuyến vào sử dụng trên CTMS Với OTSC Recommendation System (ORS), CTMS sẽ trở nên thông minh hơn.
Tags: CTMS, OTSC,

Bắt đầu từ đợt đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2014-2015, khi truy cập chức năng đăng ký tín chỉ, người dùng sẽ thấy kèm theo mỗi lớp tín chỉ là một biểu tượng ngôi sao và một con số - hệ số khuyến nghị cho người dùng về lớp tín chỉ đó. Đó chính là dữ liệu khuyến nghị được cung cấp từ hệ thống OTSC.Recommendation System (ORS). 

Hệ thống ORS

ORS đưa ra các khuyến nghị bằng cách phân tích các dữ liệu của sinh viên, kết hợp với những đánh giá qua phần khảo sát bởi hệ thống Khảo sát trực tuyến FSurvey tích hợp trên hệ thống Quản trị hoạt động đào tạo theo học chế Tín chỉ (CTMS) dành cho sinh viên như: Ca học yêu thích, lớp học sinh viên thấy thú vị, khu vực sinh viên đang ở, Kết quả quá trình học tập…để tính toán mức độ phù hợp của mỗi lớp tín chỉ với từng nhóm sinh viên. Với những khuyến nghị này sinh viên sẽ có thêm một căn cứ để đưa ra quyết định lựa chọn lớp tín chỉ phù hợp cho mình, từ đó có thể thu được kết quả cao cho quá trình học tập.

ORS áp dụng các kĩ thuật tiên tiến trong lĩnh vực Khai phá dữ liệu (Data mining),  được triển khai tại OTSC từ cuối năm 2013 bởi Nguyễn Thu Trang, Đỗ Minh Ngọc dưới sự hướng dẫn của KS. Lê Hữu Dũng cùng sự phối hợp của đội ngũ lập trình viên (Developer), kiểm thử viên (Tester) tại OTSC trong đề tài “Xây dựng và kiểm thử hệ thống khuyến nghị cho người dùng các ứng dụng trực tuyến sử dụng kĩ thuật Lọc cộng tác” - đề tài đoạt giải Nhất tại Hội nghị khoa học sinh viên năm học 2013 -2014 khoa Công nghệ Thông tin và Viện Đại học Mở Hà Nội.

Trong thời gian tới OTSC sẽ tiếp tục nâng cấp để ORS và CTMS hoạt động tốt hơn và hiệu quả hơn.

(68388 lần xem)