Thông báo v/v Khảo sát ý kiến phản hồi của SV đối với hoạt động dạy & học

02/12/2014 07:30
Khoa CNTT triển khai khảo sát với sinh viên khoá 1410A trên hệ thống hỗ trợ trực tuyến, kế hoạch như sau:
  - Địa chỉ khảo sát:      http://tmas.hou.edu.vn/cntt
  - Thời gian: từ nay đến 15/12/2014
  - Quy trình sử dụng & nội dung hướng dẫn: tệp đính kèm
(25381 lần xem)