Thông báo V/v Tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống HS-SV & Hội SV Việt Nam

08/01/2015 13:53
Thông báo V/v Tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống HS-SV & Hội SV Việt Nam Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô năm học 2014 - 2015. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/1/1950 - 09/1/2015). Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy – BGH Viện Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống HS-SV & Hội SV Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2015). Ban tổ chức thông báo tới các đơn vị với những nội dung sau:

1. Đoàn TN – Hội SV

- Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, sinh viên về truyền thống của học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; thông qua các hoạt động giúp sinh viên hiểu rõ về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam qua 65 năm xây dựng và trưởng thành.

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của sinh viên và xã hội về vai trò đặc biệt của sinh viên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; những giá trị truyền thống và vai trò của sinh viên Thủ đô trong xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

2. Các khoa chuyên ngành

- Lập danh sách triệu tập sinh viên tham dự chương trình Lễ Mít tinh (50 sinh viên/ 1 khoa); trong đó: danh sách sinh viên tham gia Ngày hội Hiến máu Nhân đạo (20 sinh viên/ 1 khoa), danh sách sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội SV (10 sinh viên/ 1 khoa).

- Cử 01 cán bộ giáo vụ phụ trách sinh viên tham dự.

Thời gian tổ chức: 8h00 – 11h30, Thứ 5, ngày 08/01/2015

Địa điểm: Viện Đại học Mở Hà Nội (Nhà B 101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, BTC yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện thông báo này. Danh sách sinh viên và cán bộ tham dự gửi về Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên trước 17h00 ngày 06/01/2015 có chữ ký xác nhận của BCN khoa, bản mềm gửi vào địa chỉ email: ctsv@hou.edu.vn

(18027 lần xem)