Thông báo v/v xét công nhận tốt nghiệp cho các sinh viên đủ điều kiện

28/01/2015 16:48
Thông báo v/v xét công nhận tốt nghiệp cho các sinh viên đủ điều kiện Những sinh viên đã hội tụ đủ các điều kiện và có nguyện vọng xét công nhận tốt nghiệp cần làm "Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp" nộp cho Phòng Quản lý đào tạo của Nhà trường.

Hiện nay có một số sinh viên(cả bậc Đại học và bậc Cao đẳng) đã có đủ điều kiện để được xét công nhận tốt nghiệp gồm: các sinh viên mới trả nợ xong các môn trong chương trình đào tạo(dù trước đây đã thi đạt các chuyên đề tốt nghiệp) và  các sinh viên đã bảo vệ hay đã thi các chuyên đề tốt nghiệp trong tháng 1 năm 2015.

Các điều kiện để sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp như sau:

  • Đã hoàn thành chương trình đào tạo theo đúng quy định
  • Có chứng chỉ GDTC + GDQP
  • Đã thi đạt chuẩn đầu ra môn TIếng Anh
  • Đã nộp đủ hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp
  • Còn thời gian được phép học trong trường
  • Có nguyện vọng được xét công nhận tốt nghiệp

Mẫu đơn: tại tệp đính kèm

Thời gian nhận đơn: 14h - 16h chiều thứ 5 ngày 29/01/2015

Địa điểm nhận đơn: Văn phòng khoa CS1(gặp cô Nhân)

(84353 lần xem)