Thông báo Lễ trao bằng Tốt nghiệp cho sinh viên Liên thông Chính quy (thi TN tháng 1/2015)

23/05/2015 00:41
Khoa CNTT thông báo Lễ trao bằng Tốt nghiệp cho sinh viên Liên thông Chính quy (thi TN tháng 1/2015) như sau:

Thời gian: 15:00 ngày 24/05/2015.

Địa điểm: Hội trường A - Viện ĐH Mở Hà Nội.

Yêu cầu:

  • Đúng 15h sinh viên có mặt tại địa điểm trên để làm các thủ tục và dự lễ nhận bằng (đăng ký trước danh sách với cán bộ lớp)
  • Sinh viên cầm theo CMND và thẻ SV để kiểm tra khi nhận bằng.
(11469 lần xem)