Thông báo Khảo sát nhu cầu nghề nghiệp dành cho sinh viên năm 3, 4

27/05/2015 18:19
Thực hiện chủ trương của Viện ĐH Mở HN và Khoa CNTT về việc nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu nghề nghiệp của sinh viên năm 3, năm 4.
Tags: fsurvey, ctms,

Trong học kì III năm học 2014 -2015, Khoa CNTT tổ chức khảo sát bắt buộc với sinh viên năm thứ 3, thứ 4 nhằm phục vụ công tác tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên trong thời gian tới.

  • Hình thức khảo sát: khảo sát trực tuyến trên hệ thống CTMS.
  • Thời gian: từ ngày 29/5/2015 đến 06/6/2015.
(19603 lần xem)