Thông báo v/v Tổ chức Hội thảo Hướng nghiệp sinh viên khoa CNTT hè 2015

16/06/2015 16:52
Thông báo v/v Tổ chức Hội thảo Hướng nghiệp sinh viên khoa CNTT hè 2015 Sáng 20/06/2015, sinh viên khoa CNTT sẽ có cơ hội tiếp cận những việc làm hấp dẫn từ các doanh nghiệp CNTT và nhiều thông tin bổ ích về thị trường việc làm CNTT tại Nhật Bản tại Hội thảo tổ chức tại khoa.
 • Nhằm tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, tăng khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên; trang bị những kỹ năng cần thiết và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.
 • Giúp sinh viên nhận thức tổng quan về nhu cầu tuyển dụng và những thách thức của sinh viên Việt Nam mong muốn sang Nhật Bản làm việc; nhận thức khoảng cách và giảipháp khắc phục yếu điểm để phỏng vấn thành công tại các doanh nghiệp Nhật Bản; Giới thiệu về dự án 800 kỹ sư của chương trình đào tạo chuẩn hóa kỹ năng CNTT theo chuẩn kỹ sư CNTT Nhật Bản nhằm giúp sinh viên nâng cao năng lực bản thân trước ứng tuyển.
 • Giúp sinh viên tham gia ứng tuyển trực tiếp với các nhà tuyển dụng đến từ các công ty Panasonic Việt Nam và Hanel Software Solutions

Khoa CNTT thông báo tổ chức Hội thảo Hướng nghiệp sinh viên năm 2015 dành cho sinh viên khoa CNTT:

 1. Đối tượng tham dự
  • Sinh viên các lớp đang học môn Chuyên đề thực tập chuyên ngành (bắt buộc)
  • Sinh viên năm thứ 3 và thứ 4
 2. Thời gian: 7g30 ngày 20/06/2015 (thứ 7)
 3. Địa điểm: P51 cơ sở 2 Khoa Công nghệ thông tin, Viện Đại học Mở Hà Nội 
 4. Nội dung hội thảo:
  • Viện Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực - hệ thống đào tạo kỹ sư CNTT chuẩn Nhật Bản trình bày
   • Tổng quan về nhu cầu nhân lực CNTT tại Nhật Bản giai đoạn 2015 – 2020
   • Cơ hội làm việc tại Nhật Bản dành cho sinh viên CNTT Việt Nam: Điểm mạnh và thách thức. Giới thiệu dự án 800 kỹ sư CNTT.
   • Nghệ thuật phỏng vấn thành công khi ứng tuyển tại doanh nghiệp Nhật Bản
  • Công ty Panasonic System Networks Vietnam giới thiệu và tuyển dụng
  • Công ty Hanel Software Solutions giới thiệu và tuyển dụng
  • Công ty cổ phần Nguồn lực công nghệ Helios giới thiệu và tuyển dụng
(122445 lần xem)