Thông báo v/v Khảo sát năng lực và chương trình hợp tác giữa WUSC và HOU

20/10/2015 15:03
Căn cứ vào chương trình hợp tác (đã ký) giữa Viện ĐH Mở và Chương trình hỗ trợ các trường ĐH của Canada (WUSC), khoa CNTT thông báo về việc tham gia khảo sát năng lực và chương trình hợp tác giữa WUSC và HOU như sau:
Tags:

Để triển khai hỗ trợ ICT cho ngành CNTT, WUSC thực hiện khảo sát lấy thông tin trực tuyến để đề xuất chương trình hợp tác tại địa chỉ sau:

https://www.surveymonkey.com/r/ICT-Students

Khoa CNTT thông báo để sinh viên của khoa dành thời gian vào làm khảo sát trên.

(9233 lần xem)