Thông báo v/v Hoàn thiện hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự và xác nhận vắng mặt đối với SV khóa 1510A (Lần 2)

21/10/2015 08:37
Thông báo v/v Hoàn thiện hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự  và xác nhận vắng mặt  đối với SV khóa 1510A (Lần 2) Những sinh viên chưa hoàn thành hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự và xác nhận vắng mặt, yêu cầu nộp hạn cuối là ngày Thứ 6, ngày 23/10/2015 nộp về phòng CTCT & SV - Viện ĐH Mở HN.
Tags: 1510A, thông báo,

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký NVQS và XNVM đối với sinh viên khóa 1510A

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký NVQS và XNVM đối với sinh viên khóa 1510A

(12751 lần xem)