Hội thảo Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT trong đào tạo Đại học và Sau Đại học

03/03/2016 08:20
Khoa CNTT và Sau Đại học tổ chức Hội thảo Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT trong đào tạo Đại học và Sau Đại học.
Tags: NCKH,
 1. Thời gian: 27–28/08/2016
 2. Địa điểm: Viện Đại Học Mở Hà Nội, B101 – Nguyễn Hiền – TT Bách Khoa – Hai Bà Trưng – Hà Nội
 3. Chủ đề chính của Hội thảo
 • Các hệ thống thông minh
 • An toàn thông tin
 • Mã nguồn mở
 • Điện toán đám mây
 • Giáo dục điện tử, đào tạo từ xa
 • Xử lý ngôn ngữ
 • Các hệ thống nhúng
 • Công nghệ tri thức và tính toán mềm
 • Các hệ thống tích hợp
 • Công nghệ mạng và mạng không dây
 • Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội
 • Thực tại ảo
 • Công nghệ phần mềm
 • Xử lý ảnh và kỹ thuật video
 • Các công nghệ tính toán hiện đại
 • Các hệ thống hỗ trợ quyết định
 • Tin sinh học
 • Cơ sở toán học của tin học
 • Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội
 • Công nghệ đa phương tiện, mô phỏng
 • Công nghệ điện tử và truyền thông
 • ...

         4. Đơn vị tổ chức: Khoa Sau Đại Học và Khoa Công Nghệ Thông Tin – Viện Đại Học Mở Hà Nội         

        5. Thành phần tham gia viết bài và báo cáo

 • Giảng viên cơ hữu khoa CNTT – Viện ĐH Mở Hà Nội (theo yêu cầu của Khoa)
 • Các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu(theo thông báo mời)
 • Thầy/cô thỉnh giảng tại khoa CNTT và khoa Sau ĐH – Viện ĐH Mở Hà Nội(theo thông báo mời)         

        6. Thành phần tham dự hội thảo

 • Các thầy/cô cán bộ tại Khoa CNTT và Khoa Sau ĐH
 • Các thầy/cô thỉnh giảng tại khoa CNTT và khoa Sau ĐH – Viện ĐH Mở Hà Nội
 • Học viên cao học (các khóa) tại khoa Sau Đại học (theo triệu tập bắt buộc)
 • Sinh viên xuất sắc tại khoa CNTT (theo triệu tập bắt buộc)
(2425 lần xem)