Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Viện với sinh viên năm 2016 + Hướng dẫn thực hiện

23/03/2016 10:41
Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Viện với sinh viên năm 2016 + Hướng dẫn thực hiện Khoa CNTT - Viện ĐH Mở HN thông báo Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Viện với sinh viên năm 2016 + Hướng dẫn thực hiện như sau:
 1. Mục đích, ý nghĩa
  • Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động, góp phần thực hiện tốt quy định tổ chức và quản lý của Viện ĐH Mở HN;
  • Đánh giá những việc đã làm được trong công tác quản lý, đào tạo của Nhà trường qua đó góp ý để công tác quản lý, đào tạo, phục vụ người học tốt hơn;
  • Tạo kênh thông tin, diễn đàn trao đổi giữa Lãnh đạo Viện với sinh viên, giúp Nhà trường kịp thời nắm bắt được diễn biến tư tưởng và mối quan tâm của sinh viên;
  • Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Viện với sinh viên.
 2. Tổ chức thực hiện
  • Tổ chức đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường theo hình thức phân cấp từ dưới lên, bầu chọn đại biểu đi dự đối thoại cấp trên.
  • Thời gian, địa điểm, chương trình đối thoại cấp Viện:
   • Thời gian: Dự kiến từ 8h00 - 11h30ngày 24 tháng 5 năm 2016 (Thứ Ba)
   • Địa điểm: Nhà Văn hóa HSSV Hà Nội (số 37 Trần Bình Trọng - HN)
   • Chương trình đối thoại: (Có chương trình chi tiết kèm theo)

Xem thông tin chi tiết: tại đây

(4207 lần xem)