Kết quả tìm kiếm
Thông báo v/v đăng ký đề tài tốt nghiệp khoá 08B
01/03/2012
Thông báo v/v Đăng ký học lại cho sinh viên nợ môn (TB ngày 14/02/2012)
17/02/2012
Ban biên tập xin trích đăng phần thông báo của khoa CNTT dành cho sinh viên còn nợ môn như sau:
Kết quả tốt nghiệp đợt tháng 1/2012
14/02/2012
Văn phòng khoa CNTT thông báo
Thông báo v/v: Thu học phí kỳ II năm học 2011-2012 (tháng 2/2012)
10/02/2012
đợt thu học phí vào 2 ngày 22 và 23 tháng 2/2012, dành cho các sinh viên hệ chính quy và phi chính quy (trừ khóa 11B1-11B6 và 711B1, 0711B2)
Thông báo Thu học phí kỳ II năm học 2011-2012
04/01/2012
Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội Thông báo về lịch, mức thu học phí đợt 1, học kỳ II năm học 2011- 2012 như sau
Công bố kết quả cuộc thi sáng tác logo cho Khoa Công nghệ Thông tin
01/01/2012
Khoa Công nghệ thông tin công bố sử dụng Logo này trên tất cả các ấn phẩm và poster quảng bá, mọi công việc nội bộ cũng như đối ngoại của Khoa kể từ ngày 01/01/2012.
Qui trình trả kết quả duyệt đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khoá 0008B
24/12/2011
Văn phòng khoa thông báo qui trình trả kết quả duyệt đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khoá 08B như sau
Thông báo yêu cầu hoàn thành thủ tục dự thi (đối với các sinh viên đã được duyệt thi tốt nghiệp đợt giữa năm 2011-2012)
09/12/2011
Các sinh viên đã được duyệt thi tốt nghiệp đợt giữa năm học 2011 - 2012 cần hoàn tất các thủ tục dự thi.
Thông báo kế hoạch triển khai học kỳ 2 năm học 2011-2012
05/12/2011
Khoa CNTT thông báo kế hoạch học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp Đại học, Cao đẳng như sau
Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2011-2012 (đợt 2)
28/10/2011
Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội Thông báo về lịch, mức thu thu học phí đợt 2, học kỳ 1 năm học 2011- 2012 như sau
Thông báo v/v Nộp bảo hiểm y tế năm 2011 (đợt 2)
22/10/2011
Thông báo về việc Đăng ký học trả nợ môn cho sinh viên diện phải ngừng học
17/10/2011
Khoa CNTT thông báo qui trình đăng ký học trả nợ môn cho sinh viên diện ngừng học như sau
Thông báo về việc Làm lại thẻ cho các sinh viên bị mất hoặc hỏng thẻ
14/10/2011
Để tạo điều kiện cho Sinh viên khi giao dịch trong khoa và trường, khoa CNTT tổ chức làm lại thẻ sinh viên cho các sinh viên bị mất hoặc hỏng thẻ Sinh viên.
Thông báo lịch thu học phí cụ thể cho các lớp
12/10/2011
Để thực hiện tốt việc thu học phí theo Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2011-2012, bộ phận Kế toán khoa chia lịch thu học phí cụ thể cho từng lớp như sau
Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2011-2012
04/10/2011
Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo về lịch, mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2011- 2012 như sau
Thông báo v/v Đổi tên khoa Công nghệ Tin học từ 29/03/2011
31/03/2011
Từ 29/03/2011, khoa Công nghệ Tin học đổi tên thành khoa Công nghệ thông tin, tên viết tắt vẫn là FITHOU [TB (số 01/TB-CNTT)]