Kết quả tìm kiếm
Sinh viên khóa 0711B - FITHOU làm quen với phương thức học chế tín chỉ
07/02/2012
Những sinh viên vào học năm 2011 hệ Đại học, Cao Đẳng là những sinh viên đầu tiên được áp dụng học chế Tín chỉ tại khoa CNTT. Từ học kì 2 của năm học 2011-2012, sinh viên các lớp 0011B, 0711B đã bắt đầu được tự đăng ký lớp học của mình.
Gia hạn đăng ký Lớp tín chỉ cho sinh viên khóa 0711B đến hết 06/02/2012 (Thứ hai)
05/02/2012
Các lớp còn chỉ tiêu cho phép đăng ký được gia hạn đến hết 06/02/2012
Thông báo về đợt đăng ký Lớp tín chỉ tiếp theo cho các sinh viên khoá 0711B
02/02/2012
Khoa CNTT mới cập nhật lại số liệu và danh sách các Lớp tín chỉ (Lớp môn học) cho phép sinh viên khoá 0711B đăng ký theo thời hạn mới.
Lịch học khoá 0010B đã được cập nhật trên hệ thống CTMS
26/01/2012
Trung tâm Công nghệ và Dịch vụ trực tuyến đã cập nhật lịch học kì 2 năm học 2011-2012 của khoá 0010B vào hệ thống CTMS.