Kế hoạch
Thông báo Kế hoạch học kỳ 3 năm học 2023-2024
14/05/2024
Khoa CNTT thông báo kế hoạch học tập học kỳ 3 năm học 2023-2024 như sau:
Thông báo v/v Thay đổi khung giờ học (từ HK2 năm học 2023-2024)
25/12/2023
Khoa CNTT thông báo tới toàn thể CBVN, Thầy Cô, Sinh viên và Học viên:
Thông báo Kế hoạch đăng ký tín chỉ, học kỳ II năm học 2023-2024
20/12/2023
Khoa CNTT thông báo (Số 73/TB-CNTT) kế hoạch học tập học kỳ II, năm học 2023-2024 như sau:
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2023-2024
07/08/2023
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK3 năm học 2022-2023
23/05/2023
Thông báo Kế hoạch đào tạo HK2 năm học 2022-2023
12/12/2022
bản cập nhật ngày 16/03/2022
Kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2022-2023
10/10/2022
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2022-2023: Cập nhật ngày 10/10/2022 Lưu ý nguyên tắc chung về thời gian thực hiện như sau: Nếu thời điểm SV thực hiện các công việc đòi hỏi phải gặp trực tiếp bộ phận hành chính (như: nhận giấy mời, nộp hồ sơ, ... ) rơi vào ngày nghỉ (Thứ 7, CN, Ngày lễ) thì thời gian thực hiện sẽ tự động được rời sang ngày làm việc trước/sau gần nhất (VD: Thứ 7 -> Thứ 6; CN -> Thứ 2).
Thông báo Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK2, 3 năm học 2021-2022
15/12/2021
cập nhật ngày 18/05/2022
Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2021-2022
13/08/2021
Thông báo Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK3 năm học 2020-2021
30/04/2021
Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK2 năm học 2020-2021
14/12/2020
bản cập nhật ngày 11/01/2021
Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2020-2021
06/08/2020
(cập nhật ngày 10/11/2020)
Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK3 năm học 2019-2020
03/05/2020
Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK2 năm học 2019-2020
16/12/2019
Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2019-2020
13/08/2019
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2019-2020 như sau
Thông báo Lịch nghỉ Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và Kế hoạch 233 v/v Đảm bảo an toàn, an ninh dịp Tết
02/02/2018
Thông báo Kế hoạch Đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2017-2018 (Lần 3)
08/01/2018
Thực hiện kế hoạch công tác NCKH năm học 2017 – 2018
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK2, 3 năm học 2017-2018 (cập nhật 17/04/2018)
11/12/2017
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK2 năm học 2017-2018 như sau
Kế hoạch họp lớp và xét KQ Rèn luyện HK1 năm học 2017-2018
30/11/2017
Thông báo 03 KHGD/MHN-GDTC&QPAN về Kế hoạch giảng dạy Giáo dục thể chất năm học 2017-2018
02/11/2017
thông báo này thay thế Kế hoạch 02 KHGD/MHN-GDTC&QPAN, theo đó lớp học sẽ bắt đầu từ 05/12 thay vì 21/11 như thông báo trước