Kết quả tìm kiếm
Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2011-2012 (đợt 2)
28/10/2011
Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội Thông báo về lịch, mức thu thu học phí đợt 2, học kỳ 1 năm học 2011- 2012 như sau
Thông báo v/v Nộp bảo hiểm y tế năm 2011 (đợt 2)
22/10/2011
Thông báo về việc Đăng ký học trả nợ môn cho sinh viên diện phải ngừng học
17/10/2011
Khoa CNTT thông báo qui trình đăng ký học trả nợ môn cho sinh viên diện ngừng học như sau
Thông báo về việc Làm lại thẻ cho các sinh viên bị mất hoặc hỏng thẻ
14/10/2011
Để tạo điều kiện cho Sinh viên khi giao dịch trong khoa và trường, khoa CNTT tổ chức làm lại thẻ sinh viên cho các sinh viên bị mất hoặc hỏng thẻ Sinh viên.
Thông báo lịch thu học phí cụ thể cho các lớp
12/10/2011
Để thực hiện tốt việc thu học phí theo Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2011-2012, bộ phận Kế toán khoa chia lịch thu học phí cụ thể cho từng lớp như sau
Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2011-2012
04/10/2011
Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo về lịch, mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2011- 2012 như sau
Thông báo v/v Đổi tên khoa Công nghệ Tin học từ 29/03/2011
31/03/2011
Từ 29/03/2011, khoa Công nghệ Tin học đổi tên thành khoa Công nghệ thông tin, tên viết tắt vẫn là FITHOU [TB (số 01/TB-CNTT)]