Kết quả tìm kiếm
Thông báo kế hoạch đăng ký dự thi chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 3 năm 2017
27/10/2017
Kết quả tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018
27/10/2017
Khoa CNTT thông báo Kết quả đánh giá tiến độ Chuyên đề Tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018 (lần 1 và lần 2) như sau:
Thông báo v/v Xét tốt nghiệp Đại học đợt tháng 10/2017
24/10/2017
Thông báo lịch kiểm tra tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2017-2018
14/10/2017
Thực hiện Kế hoạch học kỳ, tổ KHĐT thông báo lịch kiểm tra tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp của sinh viên trong HK1 năm học 2017-2018
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 1 năm học 2017-2018 (lần 2)
03/10/2017
Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án HK 1 năm học 2017-2018 (lần 1)
03/10/2017
Thông báo lịch và yêu cầu kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với SV làm đồ án HK1 năm học 2017-2018
19/09/2017
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2017-2018 (cập nhật 29/10)
08/08/2017
Khoa CNTT thông báo Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2017-2018 như sau
Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học (đợt xét tháng 5/2017)
04/08/2017
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo Quyết định số 401/QĐ-ĐHM ngày 17/07/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội
Thông báo v/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng (đợt xét Tháng 03/2017)
28/04/2017
Khoa CNTT thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng cho sinh viên (đợt xét tháng 02/2017) như sau:
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
28/04/2017
07:30 ngày 05/05/2017, khoa CNTT tổ chức Lễ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2016-2017 theo 5 hội đồng.
Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng (đợt xét tháng 3/2017)
28/04/2017
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo Quyết định số 127/QĐ-ĐHM của Viện Đại học Mở Hà Nội
Thông báo lịch nhận giấy mời GV phản biện và lịch họp SV chuẩn bị tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2016-2017 (20/04 12:45)
19/04/2017
BP KH-ĐT khoa CNTT thông báo
Thông báo tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" khoa CNTT năm 2017
17/04/2017
Thực hiện kế hoạch số 52/KH-ĐHM về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" năm 2017, khoa CNTT thông báo:
Thông báo Lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2016-2017 tại các bộ môn
30/03/2017
Các bộ môn CNPM, CNĐPT, M&KTMT thông báo lịch seminar đánh giá chuyên môn đồ án
Thông báo Lịch đăng ký seminar đánh giá chuyên môn Đồ án tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2016-2017
19/03/2017
Các bộ môn Công nghệ phần mềm, Mạng và Kỹ thuật máy tính, Công nghệ Đa phương tiện thông báo về việc Tổ chức seminar báo cáo chuyên môn tại Bộ môn đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2016-2017 như sau:
Thông báo lịch Seminar Kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2016-2017
24/02/2017
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 2 năm học 2016-2017
11/01/2017
Thông báo v/v Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên trong HK2 năm học 2016 - 2017
10/01/2017
Thông báo Kết quả duyệt đề cương đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 (Lần 2)
03/01/2017
Khoa CNTT thông báo Kết quả duyệt Đề cương đề tài Đồ án Tốt nghiệp lần 2 như sau