Tuyển dụng
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ trực tuyến tuyển Thực tập viên
29/09/2011
Hàng năm, nhiều sinh viên đã được nhận vào thực tập - cộng tác trong môi trường làm việc thực tế về chuyên môn trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Sau khi ra trường các thực tập viên từng tham gia thực tập tại trung tâm đều tìm được những việc làm phù hợp, phát huy được khả năng trong các môi trường làm việc hấp dẫn nhất hiện nay
FPT Telecom tuyển dụng
08/07/2011
FPT Telecom tuyển dụng lập trình viên làm việc tại Hà Nội. Thông tin này do 1 cựu sinh viên của FITHOU gửi về cho các bạn sinh viên mới ra trường.