Kết quả tìm kiếm
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Lào
25/07/2017
Đảng viên, Cán bộ, Viên chức, Sinh viên khoa CNTT tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi Tìm hiểu quan hệ Việt Nam- Lào
Thông báo Đại hội chi bộ Đảng khoa CNTT
21/01/2015
15h30 ngày 22/01/2015, Chi bộ Đảng khoa CNTT tổ chức Đại hội Chi bộ
Lễ kết nạp Đảng viên mới
30/03/2013
Vào 10h30, ngày 28/2/2013 tại Văn phòng Đảng ủy Viện Đại học Mở Hà Nội(CS1) được sự nhất trí của Đảng bộ Viện, Chi bộ khoa CNTT đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Trần Tiến Dũng.