Kết quả tìm kiếm
Thông báo Tổ chức đào tạo cho SV khóa 2010A giai đoạn 3/10 - 24/10/2022
30/09/2022
Do khóa 2010A thực hiện việc đi học môn GDTC&QPAN tại Văn Giang, Khoa thông báo về việc tổ chức đào tạo cho SV khóa 2010A trong giai đoạn từ ngày 3/10/2022 đến 24/10/2022, như sau:
Thông báo kế hoạch học tập HK1 của SV năm thứ nhất
16/10/2020
Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tới tân sinh viên nhập học năm 2020, khóa 2020-2024 (khóa 2010A) kế hoạch học tập đầu năm học 2020-2021 như sau:
Danh sách lớp hành chính khóa 2010A, 2010C
16/10/2020
Danh sách lớp hành chính khóa 2020 - 2024