Kết quả tìm kiếm
Thông báo v/v Khảo sát lấy ý kiến học viên Thạc sĩ ngành CNTT về Khung Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mở Hà Nội 2022
18/03/2023
Kính gửi các anh chị học viên Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Mở Hà Nội.
Thư mời khảo sát "Khảo sát lấy ý kiến để xây dựng dự thảo Khung CTĐT Thạc sĩ ngành CNTT, Trường Đại học Mở Hà Nội 2022
17/03/2023
Thông báo v/v Khảo sát lấy ý kiến học viên Thạc sĩ ngành CNTT về Mục tiêu, Chuẩn đầu ra người học tốt nghiệp Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mở Hà Nội 2022
07/03/2023
Kính gửi các anh chị học viên Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Mở Hà Nội.
Thư ngỏ mời tham gia khảo sát ý kiến cựu học viên để điều chỉnh CTĐT ngành CNTT bậc Thạc sĩ
07/03/2023
Kính gửi các anh chị học viên tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Mở Hà Nội.
Khảo sát Lấy ý kiến về việc sửa đổi Chiến lược Phát triển Trường Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017-2026, tầm nhìn 2035
27/02/2023
Trường Đại học Mở Hà Nội đang tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển Trường Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017-2026, tầm nhìn 2035 để phù hợp hơn cho giai đoạn phát triển mới.
Thư mời: khảo sát Lấy ý kiến về việc sửa đổi Chiến lược Phát triển Trường Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017-2026, tầm nhìn 2035
27/02/2023
Khảo sát ý kiến sinh viên hệ chính quy năm học 2022-2023
24/02/2023
Nhằm giúp Nhà trường có được thông tin của sinh viên một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời và khách quan. Khoa Công nghệ Thông tin triển khai Khảo sát ý kiến sinh viên hệ chính quy năm học 2022-2023.
Khảo sát ý kiến đối tác về hoạt động hợp tác, nghiên cứu, tư vấn
08/02/2023
Thông báo khảo sát về nhu cầu bồi dưỡng ngắn hạn
14/12/2022
Khảo sát này nhằm nắm bắt nhu cầu bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng khác cần thiết cho việc học tập và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế. Câu trả lời của bạn sẽ giúp Nhà trường có thêm cơ sở để cung cấp các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn thiết thực và chất lượng.
Thông báo Khảo sát tình hình việc làm của SVTN năm 2021
08/12/2022
Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2022 -2023
05/12/2022
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Thông báo Khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động đào tạo và chất lượng phục vụ của Trường
17/11/2022
Thực hiện công tác tự đánh giá chương trình đào tạo và tự đánh giá cơ sở giáo dục. Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức thực hiện “Khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động đào tạo và chất lượng phục vụ của Trường” như sau:
Thông báo Khảo sát mức độ cần thiết của các kỹ năng bổ trợ cho người học trong NCKH
21/10/2022
Khoa CNTT thực hiện khảo sát này nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp ích cho việc NCKH của các bạn sinh viên, học viên đang tham gia các nhóm nghiên cứu (RG) của khoa CNTT.
Thư ngỏ mời tham gia Khảo sát ý kiến của người sử dụng lao động ngành CNTT để điều chỉnh Chương trình đào tạo ngành CNTT năm 2022
17/09/2022
Khoa CNTT, Trường Đại học Mở Hà Nội đang thực hiện chỉnh sửa Chương trình đào tạo ngành CNTT để có thể đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường nhân lực.
Thông báo về việc giải trình lý do những sinh viên không hoàn thành khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III năm học 2021 -2022
23/08/2022
Thực hiện công tác thường kỳ
Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2021 -2022
04/04/2022
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Thông báo v/v Khảo sát ý kiến cựu sinh viên Khoa CNTT nhằm đánh giá, điều chỉnh Chương trình đào tạo ngành CNTT
22/12/2021
Khoa CNTT đang triển khai nghiên cứu nhằm tìm hiểu, xác định những nội dung cần điều chỉnh trong chương trình đào tạo để đáp ứng các yêu cầu mới.
Thông báo v/v Khảo sát đo lường sự hài lòng của Sinh viên đối với dịch vụ giáo dục công của Trường Đại học Mở Hà Nội năm 2021.
10/12/2021
Thực hiện kế hoạch 5263/KH-ĐHM về việc khảo sát “Đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ giáo dục công của Trường Đại học Mở Hà Nội” năm 2021.
Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2021 -2022
27/11/2021
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Thông báo v/v Khảo sát mức độ sử dụng CNTT của người học trước khi vào Đại học
15/11/2021
Khoa CNTT đang triển khai nghiên cứu nhằm tìm hiểu, xác định những nội dung cần điều chỉnh trong chương trình đào tạo để đáp ứng các yêu cầu mới.