Kết quả tìm kiếm
Thông báo Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
30/03/2020
Ngày 27/03/2020, Trường ĐH Mở HN đã có thông báo số 1058/TB-ĐHM về việc Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Thông báo v/v Nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2017
28/04/2017
Theo thông báo số 60/TB-ĐHM, thời gian nghỉ lễ là từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017 (trong đó, ngày 2/5 nghỉ bù cho ngày Chủ nhật 30/4).
Thông báo Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2017
01/04/2017
Ngày 30/03/2017, Viện ĐH Mở HN đã có thông báo số 49/TB-ĐHM về việc Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2017