Kết quả tìm kiếm
Giới thiệu chung về khoa Công nghệ Thông tin - Viện ĐH Mở HN
27/10/2015
Khoa Tin học thuộc Viện Đại học Mở Hà Nội (FITHOU) được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập theo quyết định số 2653/QĐ-TCCB ngày 01/12/1993.
Chương trình đào tạo ngành Tin học ứng dụng (51480202)
02/08/2013
Khoa CNTT thông báo chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Tin học ứng dụng (51480202) như sau:
Thông báo v/v Đổi tên khoa Công nghệ Tin học từ 29/03/2011
31/03/2011
Từ 29/03/2011, khoa Công nghệ Tin học đổi tên thành khoa Công nghệ thông tin, tên viết tắt vẫn là FITHOU [TB (số 01/TB-CNTT)]