Kết quả tìm kiếm
Thông báo v/v Điều chỉnh hình thức trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 12/2020 và tháng 03/2021 (hệ Chính qui)
07/05/2021
Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và trên cả nước, công tác trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy và Thạc sĩ theo Kế hoạch số 2150/KH-ĐHM ngày 04/05/2021 sẽ được điều chỉnh như sau:
Thông báo v/v Tổ chức trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 12/2020 và tháng 03/2021 (hệ Chính qui)
06/05/2021
Khoa CNTT thông báo trao bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đợt xét Tháng 10/2020 và tháng 03 năm 2021 (do Trường ĐH Mở HN tổ chức), như sau:
Thông báo QĐ số 1359/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2021
06/05/2021
Thông báo QĐ số 6143/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2020
06/05/2021
Kết quả phân công GV phản biện đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
25/03/2021
Khoa thông báo kết quả phân công GV phản biện cho các đồ án SV thực hiện trong HK2 năm học 2020-2021, như sau:
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện thông báo lịch tổ chức Đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 2 (năm học 2020-2021)
18/03/2021
Thông báo Seminar chuyên môn Đồ án Tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2020-2021
16/03/2021
Bộ môn Mạng và An toàn hệ thống trân trọng thông báo danh sách các sinh viên có tên đề tài sau đây thực hiện báo cáo chuyên môn.
Thông báo Lịch đăng ký seminar đánh giá chuyên môn Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
11/03/2021
Các bộ môn Công nghệ phần mềm, Công nghệ Đa phương tiện, Mạng và kỹ thuật máy tính thông báo về việc Tổ chức seminar báo cáo chuyên môn tại Bộ môn đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021 như sau:
Thông báo kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
31/01/2021
Căn cứ kế hoạch đào tạo HK2 năm 2020-2021 của Khoa, Căn cứ Thông báo v/v Tổ chức đào tạo tại khoa CNTT trong tình hình mới về dịch bệnh Covid-19 (từ 30/01/2021)
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2021
31/01/2021
Căn cứ kế hoạch đào tạo HK2 năm 2020-2021 của Khoa, Căn cứ Thông báo v/v Tổ chức đào tạo tại khoa CNTT trong tình hình mới về dịch bệnh Covid-19 (từ 30/01/2021)
Kết quả kiểm tra tiến độ Chuyên đề tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
20/01/2021
Khoa CNTT thông báo kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện Chuyên đề TN của SV trong HK2 năm học 2020-2021, như sau:
Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện chuyên môn đợt 1 và lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn ĐỢT 2 đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 2 năm học 2020-2021
19/01/2021
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện chuyên môn đối với sinh viên làm đồ án học kỳ 2 năm học 2020-2021
12/01/2021
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 12-2020 (bổ sung)
30/12/2020
Căn cứ công văn số 702/CV-QLĐT của Phòng Quản lý Đào tạo - Trường ĐH Mở Hà Nội về việc xét bổ sung tốt nghiệp năm 2020 cho SV đại học hệ chính quy,
Kết quả duyệt phân công đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021
24/12/2020
Thông báo QĐ số 4601/QĐ-ĐHM và Danh sách SV Hệ vừa làm vừa học được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2020
01/12/2020
Thông báo đăng ký seminar chuyên môn trước khi đăng ký bảo vệ Luận văn Thạc sĩ (dành cho học viên Cao học)
25/11/2020
Để chuẩn bị cho việc báo cáo luận văn tốt nghiệp, học viên cần thực hiện seminar chuyên môn tại Khoa trước khi nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn.
Thông báo QĐ số 4548/QĐ-ĐHM và Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2020
12/11/2020
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện thông báo lịch tổ chức Đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 (năm học 2020-2021)
02/11/2020
Bộ môn Công nghệ đa phương tiện thông báo lịch tổ chức Đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 (năm học 2020-2021)
Thông báo lịch kiểm tra điều kiện đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021
09/10/2020