Kết quả tìm kiếm
Viện ĐH Mở HN bổ nhiệm ThS Thái Thanh Tùng làm Phó Chủ nhiệm phụ trách khoa Công nghệ Thông tin
21/01/2017
Ngày 04/01/2017, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã kí quyết định số 08/QĐ-ĐHM bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ Nhiệm phụ trách Khoa CNTT đối với Ths Thái Thanh Tùng
Viện ĐH Mở HN bổ nhiệm ThS Lê Hữu Dũng làm Phó chủ nhiệm khoa CNTT
27/09/2016
Ngày 26/09/2016, Viện Đại học Mở Hà Nội đã công bố quyết định số 260/QĐ-ĐHM bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ Nhiệm Khoa CNTT nhiệm kỳ 2016-2021.
TS Dương Thăng Long - chủ nhiệm khoa CNTT được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện ĐH Mở HN
24/07/2016
Ngày 22/07/2016, Viện ĐH Mở HN đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh Phó viện trưởng nhiệm kì 2016-2021
Sơ đồ tổ chức của Khoa Công nghệ Thông tin Viện ĐH Mở Hà Nội
27/10/2015
Quyết định v/v Đổi tên bộ môn và Bổ nhiệm cán bộ phụ trách các bộ môn thuộc khoa CNTT
26/04/2015
Từ 14/04/2015, các bộ môn thuộc khoa CNTT được đổi tên thành: Công nghệ Phần mềm, Hệ thống Thông tin, Mạng & Kỹ thuật máy tính, Công nghệ Đa phương tiện và Bộ môn Cơ sở