Thông báo v/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV đã được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2016 (TB số 1)

19/08/2016 13:02
Thông báo v/v Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV đã được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2016 (TB số 1) Ngày 27/08/2016, Khoa CNTT tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên (SV) đã được xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2016

Thời gian: 14:00 27/08/2016
Địa điểm: CS2 khoa CNTT (96 Định Công, Hà Nội)

Ban tổ chức (BTC) Lễ trao bằng đề nghị các SV đã được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHM:  xác nhận việc tới nhận bằng tại Lễ trao bằng ngày 27/08 với BTC bằng cách thực hiện các bước sau trước ngày 22/08/2016:

  1. Truy cập Khảo sát thông tin việc làm SV mới tốt nghiệp và đăng ký nhận bằng
  2. Đăng nhập vào hệ thống CTMS (bằng tài khoản CTMS của SV, hệ thống không yêu cầu còn hạn duy trì tài khoản CTMS với SV tham gia khảo sát)
  3. Trả lời các câu hỏi nhanh của khảo sát.

Lưu ý:

  1. BTC chỉ tổ chức trao bằng cho các SV có đăng ký đúng thời hạn
  2. SV nhận bằng phải mang theo CMTND (hoặc giấy tờ tuỳ thân khác có ảnh) để đối chiếu.
  3. SV cần chú ý theo dõi các thông báo tiếp theo.
  4. Các SV không nhận bằng trong ngày 27/08/2016 sẽ được nhận sau (có thông báo).
  5. Mọi sự hỗ trợ cần thiết, xin vui lòng Liên hệ
(74935 lần xem)